Tác giả: admin

Đất vàng xí nghiệp biến thành cao ốc Mipec Rubik 360: Có đi ngược chủ trương thành phố?Đất vàng xí nghiệp biến thành cao ốc Mipec Rubik 360: Có đi ngược chủ trương thành phố?

Quyết định số một30/QĐ-TTg ngày hngười nào3/một/hngười nào0một5 của Thủ tướng Chính phủ ghi rõ, sau lúc di dời, quỹ đất của những cơ sở vật chất ô nhiễm sẽ