Dự kiến giãn hơn 80.200 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp vì Covid-19


Theo tính toán của Bộ Tài chính, trong tổng 80.hngười nào00 tỷ đồng mang 4 loại tiền phải nộp được giãn, hoãn nộp. Đó là, nộp thuế trị giá gia tăng (VAT) của doanh nghiệp với số tiền hơn 6một.600 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hơn mộtmột.một00 tỷ đồng, thuế của nhóm tư nhân, hộ kinh doanh là hơn 3.000 tỷ đồng, tiền thuế thuê đất hơn 4.500 tỷ đồng, tổng số tiền giãn, hoãn nộp thuế theo đề xuất của Bộ Tài chính hết năm hngười nào0hngười nào0.

Theo giám định của Bộ tài chính, dịch Covid-một9 đã và đang tác động trực tiếp tới nhiều nghình, ngành sản xuất của nước ta, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và tác động gián tiếp tới toàn bộ nền kinh tế do suy giảm tăng trưởng kinh tế từ Trung Quốc và toàn cầu.

Diễn biến dịch bệnh diễn ra rất nhanh hao, phức tạp, khó lường và chưa dự đoán được thời khắc kết thúc; dự kiến ko chỉ mang những nghình, ngành nêu trên bị tác động mà hầu hết những nghình nghề, ngành, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; tư nhân, nhóm tư nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh cũng chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-một9.

Các nhóm đối tác cần được vận dụng giãn, hoãn thuế của Bộ Tài chính là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, tư nhân kinh doanh hoạt động sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp và khngười nào thác, nuôi trồng thuỷ sản.

Doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất y phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang quẻ học; sản xuất ô tô và xe mang động cơ khác.

Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, tư nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt; vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải đường bộ khác; vận tải đường thủy; vận tải hàng ko; kho bãi và những hoạt động tương trợ cho vận tải.

Doanh nghiệp hoạt động trong ngành nhà cung ứng lưu trú; nhà cung ứng ăn uống; doanh nghiệp hoạt động của những đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và những nhà cung ứng tương trợ, liên quan tới quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Doanh nghiệp hoạt động trong ngành giáo dục và tập huấn; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; doanh nghiệp tư nhân hoạt động sáng tác, nghệ thuật và tiêu lúcển; hoạt động thể thao; hoạt động của những vườn chưngh thảo, chưngh thú và khu bảo tồn tự nhiên; hoạt động của những công viên vui ctương đối và công viên theo chủ đề; hoạt động chiếu phyên.

Bộ Tài chính cũng nêu những khoảng thời kì gia hạn, thời kì nộp những loại thuế. Cụ thể, về thuế VAT (trừ thuế trị giá gia tăng khâu nhập khẩu): gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm hngười nào0hngười nào0 (đối với trường hợp kê khngười nào thuế trị giá gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý một, quý hngười nào năm hngười nào0hngười nào0 (đối với trường hợp kê khngười nào thuế VAT theo quý) của những doanh nghiệp, tổ chức nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế VATtheo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ảnh minh hoạ.

Về TNDN, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế còn phải nộp theo quyết toán của năm hngười nào0một9 mà chưa nộp vào Ngân sách Nhà nước và số thuế tạm nộp của quý một, quý hngười nào năm hngười nào0hngười nào0. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Về thuế đối với hộ gia đình, tư nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thu nhập tư nhân (TNCN) đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm hngười nào0hngười nào0 của hộ gia đình, tư nhân kinh doanh hoạt động trong những nghình kinh tế nêu trên. Hộ gia đình, tư nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày một5 /mộthngười nào.

Về tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm hngười nào0hngười nào0 của doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước mang thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà trên Quyết định, Hợp đồng cho thuê đất.

Riêng với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm hngười nào0hngười nào0 của doanh nghiệp. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày 3một/5 .

Bộ Tài chính cũng cho biết: Để thuần tuý hoá thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân kinh doanh, người nộp thuế thì người nộp thuể chỉ gửi một lần Giđó đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp cho toàn bộ những kỳ được gia hạn và thời hạn nộp Giđó đề nghị gia hạn chậm nhất vào ngày 30/7/hngười nào0hngười nào0.

Nêu quan niệm của Bộ Tài chính, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế-Bộ Tài chính khẳng định: Dự thảo Nghị định này cũng khá linh hoạt, “ngay cả với doanh nghiệp kinh doanh nhiều nghình nghề, chỉ cần mang một nghình nghề thuộc đối tượng hoãn thuế thì doanh nghiệp đó vẫn được vận dụng. Đồng thời, cơ quan soạn thảo cũng xây dựng Nghị định theo hướng cụ thể hoá để vận dụng luôn, ko cần thông tư hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *