Mỹ chưa coi Việt Nam là nước thao túng tiền tệ


Theo báo cáo ngày một4/một, Mỹ kết luận ko mang đối tác thương nghiệp nào thao túng tiền tệ, nhưng đặt một0 nước, trong đó mang Việt Nam vào danh sách gigiết thịt hại.

Tại báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của những đối tác thương nghiệp to của Mỹ” ban hành ngày một4/một, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách một0 những quốc gia cần gigiết thịt hại. Nhóm này gồm cả Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italy, Ailen, Singapore, Malaysia, Thụy Sỹ. Trước đó, Việt Nam nằm trong danh sách gigiết thịt hại của Con số tháng 5/hngười nào0một9 do đáp ứng hngười nào tiêu chí về thặng dư thương nghiệp song phương với Mỹ và thặng dư cán cân vãng lngười nào. Và theo quy định, một quốc gia vào danh sách gigiết thịt hại sẽ tiếp tục được theo dõi trong hngười nào kỳ báo cáo tiếp theo.

Ba tiêu chí để xem xét một nước thao túng tiền tệ là thặng dư thương nghiệp hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất hngười nào0 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lngười nào tương đương ít nhất hngười nàophần trăm GDP, can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ. Việc can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ thể hiện qua việc tìm ròng rã ngoại tệ ít nhất 6 trên mộthngười nào tháng với tổng lượng ngoại tệ tìm ròng rã ít nhất hngười nàophần trăm GDP trong mộthngười nào tháng.

Tại báo cáo tháng một/hngười nào0hngười nào0, Việt Nam chỉ đáp ứng một tiêu chí là thặng dư thương nghiệp hàng hóa song phương với Mỹ 47 tỷ USD, vượt con số hngười nào0 tỷ USD. Với hngười nào tiêu chí khác, Việt Nam ko vi phạm. Thặng dư cán cân vãng lngười nào của Việt Nam tương đương một,7phần trăm GDP và can thiệp tìm ròng rã trên thị trường ngoại tệ chỉ tương đương 0,8phần trăm GDP.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Việt Nam ko công bố dữ liệu về can thiệp ngoại hối tuy nhiên đã cung ứng dữ liệu đáng tin cậy rằng, những giao dịch tìm ngoại hối ròng rã trong 4 quý tính tới tháng 6/hngười nào0một9 chỉ tương đương 0,8phần trăm GDP. Mỹ cũng xác nhận Việt Nam đã can thiệp cả hngười nào chiều trong suốt 4 quý này.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cũng khẳng định, “Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ko bao giờ mang ý định tiêu dùng chính sách tiền tệ nói chung và tỷ giá nói riêng để khó khăn ko lành mạnh với những đối tác thương nghiệp”.

Bên cạnh đó, Mỹ khuyến nghị Việt Nam nên ưu tiên cải thiện chất lượng và độ xác thực của dữ liệu tài chính, cho phép nhà quản lý gigiết thịt hại và ứng phó tốt hơn với những lỗ hổng tài chính.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Việt Nam cũng nên giảm sự phụ thuộc vào những mục tiêu tăng trưởng tín dụng để những tổ chức tín dụng phân bổ vốn và quản lý rủi ro tốt hơn. Khi tăng cường khuông chính sách tiền tệ và dự trữ đạt mức thích hợp, Việt Nam cũng nên giảm bớt sự can thiệp và cho phép điều chỉnh tỷ giá theo nguyên tắc kinh tế cơ bản.

Trong thời kì tới, Mỹ tiếp tục theo dõi những thông tin, số liệu về thương nghiệp, cán cân vãng lngười nào, những chính sách kinh tế vĩ mô, tiền tệ của Việt Nam và mang thể sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với những cơ quan Việt Nam nếu cần thiết.

Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *