Bất động sản Hà Tiên kỳ vọng hưởng lợi từ 6,4 triệu lượt kháchBất động sản Hà Tiên kỳ vọng hưởng lợi từ 6,4 triệu lượt khách

Hà Tiên được định hướng trở thành thành thị trấn loại hngười nào trước năm hngười nào0hngười nào5, hạ tầng cải thiện, du lịch phát triển, xúc tiến tăng trưởng